Individuálne ortopedické vložky

Technológia výroby týchto vložiek umožňuje ich použitie v najširšom spektre ochorení a deformít dolných končatín. Prostredníctvom odtlačku chodidiel do plastickej hmoty za pohybu sa zachytia dynamické prejavy nohy pri chôdzi. Hmota sa počas pohybu pacienta v špeciálnej obuvi vytvaruje podľa potrieb chodidla a zaznamená vplyvy chôdze na jej tvar. Po vybratí odtlačku z topánky prevedie technik ručne korekciu tvaru v závislosti na ortopedických požiadavkách. Následne je vo vákuovom lise podľa vykorigovaného tvaru vytvorený pozitív reliéfu chodidla. Ten je potom vlisovaný do viaczložkovej tekutej zmesi v príslušnej forme. Na základe diagnózy, stavu nôh a veku pacienta je možné voliť rôzne tuhosti vložiek a materiál krycej stielky. Po vytvrdnutí zmesi je vytvorená vložka opracovaná a upravená pre aplikáciu do obuvi. Relativná náročnosť vložky na odborné spracovanie korekcií a použité materiály je kompenzovaná presnosťou získaných merných podkladov a jej pozitívnou liečebno-preventívnou funkciou. Vložky výrazne zvyšujú komfort pri chôdzi a tlmia rázové zaťaženia nôh. Vložky sú vhodné pre športovcov, diabetikov, osoby s postihnutím chodidiel (pätné ostrohy, otlaky, výrastky, bolesti nôh…).

Kineziológia nohy