Ortézy individuálne zhotovené

Konštrukcia ortéz je zameraná na to, aby sa vytvorilo definované držanie a zabezpečila odľahčenie častí pohybového ústrojenstva a usmerňovalo, obmedzovalo alebo zabraňovalo pohybu kĺbov. Z mechanickej funkcie vyplýva, že podstatné časti ortéz sa zhotovujú z pevných, rigidných materiálov, napríklad z kovov a umelých hmôt.

Klasifikácia ortéz

Ortézy sa delia podľa mnohých hľadísk a špecifických kritérií. Základné členenie je podľa:

  • spôsobu výroby – sériové a individuálne prispôsobené ortézy,
  • materiálu použitého pri výrobe – textil, koža, nízkoteplotné a vysokoteplotné plasty, kompozitné materiály, kov,
  • lokalizácie na tele užívateľa – trupové a končatinové ortézy,
  • konštrukcie pomôcky a ovplyvnenia jednotlivých segmentov – statické a dynamické ortézy,
  • funkcie – fixačné, korekčné, stabilizačné, podporné, vyrovnávacie a odľahčujúce
  • účelu – liečebné, kompenzačné, dočasné.

Medzinárodná klasifikácia ortéz toto rozdelenie ešte viac spresňuje (predovšetkým z hľadiska lokalizácie pomôcky na tele pacienta) a jasne vymedzuje segment končatiny, ktorý má byť ortézou ovplyvnený. Pri špecifikácii ortézy je potrebné určenie požadovaného funkčného efektu.