Liečba skoliózy

V súčasnosti je skolióza jedna z najčastejšie sa vyskytujúcich štrukturálnych deformít frontálnej roviny. Podľa Národného inštitútu pre artritídu a kostrovo-svalové a kožné ochorenia v USA (NIAMS) sa skolióza vyskytuje u 3-5 z 1000 detí. Nakoľko najčastejší typ je tzv. idiopatická skolióza (IS), ktorá tvorí vyše 80% všetkých typov skolióz (pri IS etiológia je neznáma), je potrebné jej venovať zvýšenú pozornosť v priebehu celého procesu od diagnostiky až po samotnú liečbu.

Po úvodnom vyšetrení a potvrdení skoliózy sa stále využíva najmä RTG diagnostika pre stanovenie stupňa zakrivenia chrbtice.

Po diagnostike skoliózy  s krivkou od 25° – 45° podľa Cobba nastupuje ortézoterapia – liečba korzetmi. Z biomechanického hľadiska je základom celej ortézy trupu jej konštrukcia, ktorá je vyrobená pomocou sadrového pozitívu z termoplastu.

Korzety, podobne ako iné ortotické systémy (napr. AFO, resp. KAFO) pôsobia prostredníctvom trojbodového reakčného silového systému.

Správne zhotovená a aplikovaná pomôcka je neoceniteľnou súčasťou liečby skoliózy chrbtice, indikovanou lekárom (ortopédom, rehabilitačným lekárom…).